BẢNG GIÁ XE

Vios
Vios GR-S
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Xe trong nước
630.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios 1.5G CVT
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe trong nước
592.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios 1.5E CVT
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Hộp số tự động vô cấp/ CVT
 • Xe trong nước
542.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios 1.5E MT
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe trong nước
489.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Cross
Corolla Cross 1.8HEV
 • 5 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Hộp số tự động vô cấp CVT
 • Xe nhập khẩu
936.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Cross 1.8V
 • 5 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động CVT vô cấp
 • Xe nhập khẩu
846.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Cross 1.8G
 • 5 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động CVT vô cấp
 • Xe nhập khẩu
746.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Veloz
VELOZ CROSS CVT
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe trong nước
658.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
VELOZ CROSS CVT TOP
 • 7 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Xe trong nước
698.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Avanza Premio
Avanza Premio CVT
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe nhập khẩu
598.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Avanza Premio MT
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe trong nước
558.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Land Cruiser 300
LAND CRUISER 300
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Tự động 10 cấp
 • Xe nhập khẩu
4.286.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Toyota Raize
Toyota Raize 1.0 Tubor
 • 5 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Động cơ 1.0 Tubo
 • Xe nhập khẩu
552.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Yaris
Yaris 1.5G CVT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe nhập khẩu
684.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Altis
Corolla Altis 1.8G
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
719.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Altis 1.8V
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
765.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Altis 1.8HEV
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
860.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V LUXURY (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
889.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V SPORT (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
932.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry
Camry 2.0G
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 8 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2487 cc
 • Xe nhập khẩu
1.070.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry 2.0Q
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 8 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cc
 • Xe trong nước
1.220.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry 2.5Q
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cm3
 • Xe trong nước
1.405.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry 2.5HV
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 8 cấp
 • Nhiên liệu Xăng + Điện
 • Xe nhập khẩu
1.495.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Fortuner
Fortuner 2.4MT 4x2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Hộp số tay 6 cấp
 • Xe trong nước
1.026.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.4AT 4X2
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Dầu
 • Xe trong nước
1.118.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Dầu
 • Xe trong nước
1.259.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.8AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Xe trong nước
1.434.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe trong nước
1.470.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT4x2 2022
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.229.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT 4x4 2022
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.319.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Land Cruiser Prado
Land Cruiser Prado
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
2.588.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai)
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe nhập khẩu
2.599.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Alphard luxury
Alphard luxury
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Hộp số tự động 8 cấp
 • Xe nhập khẩu
4.280.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Alphard luxury (trắng ngọc trai)
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Hộp số tự động 8 cấp
 • Xe nhập khẩu
4.291.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova
Innova E 2.0MT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
755.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova G 2.0AT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
870.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova Venturer
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
885.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova V 2.0AT
 • 7 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
995.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Hilux
HILUX 2.4L 4X2 AT
 • 5 chỗ
 • Bán tải
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp
 • Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
 • Xe nhập khẩu
852.000.000 VNĐĐăng ký lái thử