BẢNG GIÁ XE

Veloz Cross
VELOZ CROSS CVT
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe nhập khẩu
648.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Avanza Premio
AVANZA PREMIO MT
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Xe nhập khẩu
548.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Wigo
WIGO 5MT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số sàn 5 cấp
 • Xe nhập khẩu
352.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
WIGO 4AT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động 4 cấp
 • Xe nhập khẩu
385.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Yaris
YARIS 1.5G CVT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe nhập khẩu
668.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios
Vios E số sàn
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Xe trong nước
478.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios E tự động
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe trong nước
531.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios G tự động
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe trong nước
581.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios GS tự động
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe trong nước
630.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Altis
Corolla Altis 1.8 G
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
673.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 1.8 E
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
633.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 1.8E (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
733.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V LUXURY (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
889.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V SPORT (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
932.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry
Camry 2.0 E
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cc
 • Xe trong nước
1.050.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
CAMRY 2.0 Q
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cc
 • Xe trong nước
1.167.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
CAMRY 2.5 G
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cm3
 • Xe trong nước
1.349.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
CAMRY 2.0
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Xe trong nước
1.441.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Fortuner
FORTUNER 2.4MT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Hộp số tay 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
995.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe nhập khẩu
1.195.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Hộp số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.154.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT 4x4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.244.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Hộp số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.426.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.8AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe trong nước
1.388.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Land Cruiser Prado
LAND CRUISER PRADO VX
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
2.340.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Alphard luxury
ALPHARD LUXURY
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Hộp số tự động 8 cấp
 • Xe nhập khẩu
4.038.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova
INNOVA E 2.0MT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
771.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA G 2.0AT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
847.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA VENTURER
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
879.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA V 2.0AT
 • 7 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
971.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Hilux
HILUX 2.4 4X2 MT
 • 5 chỗ
 • Bán tải
 • Dầu
 • Số tay 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
622.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
HILUX 2.4 4X2 AT
 • 5 chỗ
 • Bán tải
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe nhập khẩu
662.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
HILUX 2.4 4X4 MT
 • 5 chỗ
 • Bán tải
 • Dầu
 • Xe nhập khẩu
772.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
HILUX 2.8 G 4X4 AT MLM
 • 5 chỗ
 • Bán tải
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe nhập khẩu
878.000.000 VNĐĐăng ký lái thử