BẢNG GIÁ XE

Wigo
WIGO G 1.2 MT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số sàn 5 cấp
 • Xe nhập khẩu
345.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
WIGO G 1.2AT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động 4 cấp
 • Xe nhập khẩu
405.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Yaris
YARIS G CVT
 • 5 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Xe nhập khẩu
650.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Vios
VIOS 1.5E (MT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
 • Xe trong nước
490.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
VIOS 1.5G (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
 • Xe trong nước
570.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
VIOS 1.5E (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
 • Xe trong nước
540.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8E (MT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tay 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
697.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 1.8G (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
791.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 1.8E (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.798 cm3
 • Xe trong nước
733.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V LUXURY (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
889.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
COROLLA ALTIS 2.0V SPORT (CVT)
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động vô cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.987 cm3
 • Xe trong nước
932.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Camry
Camry 2.0G
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cc
 • Xe trong nước
1.029.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
CAMRY 2.5Q
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cc
 • Xe trong nước
1.235.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
CAMRY 2.5Q
 • 5 chỗ
 • Sedan
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 2.494 cm3
 • Xe trong nước
1.302.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Fortuner
FORTUNER 2.4MT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Hộp số tay 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.033.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.4AT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe nhập khẩu
1.096.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Hộp số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.150.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER TRD 2.7AT 4X2
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.199.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.7AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Hộp số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
1.244.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
FORTUNER 2.8AT 4X4
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Dầu
 • Số tự động 6 cấp/6AT
 • Xe trong nước
1.354.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Land Cruiser Prado
LAND CRUISER PRADO VX
 • 7 chỗ
 • SUV
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Xe nhập khẩu
2.340.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Alphard luxury
ALPHARD LUXURY
 • 7 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Hộp số tự động 8 cấp
 • Xe nhập khẩu
4.038.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Innova
INNOVA E 2.0MT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tay 5 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
771.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA G 2.0AT
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
847.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA VENTURER
 • 8 chỗ
 • Đa dụng
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
879.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
INNOVA V 2.0AT
 • 7 chỗ
 • Hatchback
 • Xăng
 • Số tự động 6 cấp
 • Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
 • Xe trong nước
971.000.000 VNĐĐăng ký lái thử
Hilux